MEDARBETARE  •  KATRINEHOLM  •  NYKÖPING  •  NORRKÖPING
Advokatfirman Wagnsson

Advokatfirman grundades i Katrineholm 1975 av Björn Wagnsson. Då var vi en liten landsortsbyrå med allmänpraktik och en särskild profilering på idrottsjuridik.

Under åren har vi rekryterat ett flertal jurister med olika specialområden, vi har även breddat den geografiska täckningen genom att etablera kontor i Nyköping och Norrköping. Idag består byrån av sex advokater och en biträdande jurist med Mälardalen som huvudsakligt geografiskt verksamhetsområde.

Vi representerar privatpersoner och ägarledda företag i förekommande ärenden. Alla advokater är skyldiga att följa det som kallas god advokatsed. Lojalitet med klienten, oberoende, frihet från intressekonflikter samt tystnadsplikt är kärnvärden i advokaternas etiska regler. Advokatbyråer är skyldiga att följa Konsumenttvistnämndens avgöranden i tvister som rör arvoden eller andra ekonomiska krav mellan konsumenter och advokater.

Vår Filosofi
Vi är en samtalspartner för enskilda personer och ägarledda företag. Vi finns tillgängliga för Dig oavsett om Du finns på orten eller i Stockholmsområdet.

Genom samverkan mellan våra tre kontor kan vi tillhandahålla specialinriktad juridisk kompetens inom förekommande områden.