Gustaf Sundfelt

Gustaf Sundfelt

Advokat (f. 1968)

Utbildning: juristexamen vid Örebro Universitet 2014.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2018

Tidigare verksamhet:
Polismyndigheten 1989-2010.

Advokatbyrån Humanisterna AB i Katrineholm (som anställd).
Sedan 1 november 2018 - advokat på Advokatfirman Wagnsson samt innehavare av Advokat Gustaf Sundfelt AB.

Språk förutom svenska: engelska

Inriktning:
Brottmål: offentlig försvarare och målsägandebiträde
Familjerätt: ombud i exempelvis vårdnadsärenden
Asylrätt: ombud och offentligt biträde vid prövning av uppehållstillstånd, samt
Övrig humanjuridik

E-postadress: gustaf.sundfelt@wagnsson.com

Webbsida: www.wagnsson.com