Karina Johansson

Biträdande jurist (f.1964)

Utbildning: jur kand vid Stockholms universitet 2000

Tidigare verksamhet: polismyndigheten 1988-2016, med uppgifter på Rikspolisstyrelsen, internutredare samt utredare grova brott med mera.

Anställd vid advokatbyrån sedan 2016

Språk: Engelska

Inriktning: Humanjuridik; vårdnad av och umgänge med barn, underhåll, tvångsvård, målsägandebiträde, särskild företrädare, asylrätt.

E-postadress: karina.johansson@wagnsson.com

Sms-adress: +46705276262