Thorbjorn Lundin

Thorbjörn Lundin

advokat (f. 1959)

Utbildning: jur kand vid Stockholms universitet 2001.

Tidigare verksamhet;
Journalist 1980-1992.
Projektledare och partner kommunikationsbyrå, 1992-2000,
Egen juridisk byrå 2001-2006

Anställd vid advokatbyrån sedan 2007.

Språk; Engelska, tyska, norska

Inriktning; Humanjuridik; vårdnad av och umgänge med barn, underhåll, tvångsvård jämte annan familjerätt, Brottmål, Målsägarebiträde, Skadeståndsrätt vid personskada, Fel i fastighet, Asylrätt, Aktiebolagsrätt; särskilt ansvarsgenombrott, Upphovs- och mediarätt i viss mån, Styrelseuppdrag, Serveringstillstånd

E-postadressthorbjorn.lundin@wagnsson.com
SMS adress: + 46702506161