Anna Bergkvist

Anna Bergkvist

Advokat (f. 1980)

Utbildning: jur kand vid Stockholms universitet 2005.

Språk; Engelska

Inriktning; Familjerätt - ekonomisk familjerätt och vårdnadsärenden m.m., Brottmål - målsägandebiträde och offentlig försvarare, Socialrätt såsom LVU/ LVM/ LPT, övrig humanjuridik..

E-postadress
: anna.bergkvist@wagnsson.com

Webbsida
: www.sommestad.se