David Sommestad

David Sommestad

Advokat (f. 1974)

Utbildning: jur kand vid Lunds universitet 2001.

Tidigare verksamhet; Bolagsjurist, egenföretagare, upphandlingskonsult.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2012

Anställd vid advokatbyrån sedan 2009.

Språk; Engelska

Inriktning; Affärsjuridik, IT-rätt, Internationell avtalsrätt, Offentlig
upphandling, Familjerätt och övrig humanjuridik.

E-postadress
: david.sommestad@wagnsson.com

Webbsida: www.sommestad.se